فرم رضایت مشتری

با سلام و احترام
ضمن تشکر از انتخاب محصولات این شرکت توسط آن آزمایشگاه/ نهاد، به منظور شناسایی عواملی که میتواند خدمات آتی ما را بهبود بخشد، خواهشمند است نسبت به تکمیل و ارسال موارد ذیل اهتمام ورزیده و این شرکت را در مسیر ارتقاء کیفیت خدمات تولیدی همراهی نمایید . 


1 - از چه زمانی از محصولات شرکت ما استفاده می نمایید؟
2 - میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد پرسنل خدمات پس از فروش درتماس تلفنی و مراجعه حضوری؟
3 - بسته بندی محصولات چگونه است؟
4 - مدت زمان ارسال جنس و تحویل کالارا چگونه ارزیابی میکنید؟
5 - نحوه برخورد پرسنل فروش را چگونه ارزیابی میکنید؟
6 - وضعیت ارائه خدمات شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها؟
7 - پروتکل اجرایی و سادگی انجام ثبت سفارش شرکت چگونه است؟
8 - کیفیت محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
9 - تنوع محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
10 - آیا از پشتیبانی فروش رضایت دارید؟