فرم استخدام
لطفا برای ارسال درخواست همکاری اطلاعات زیر را تکمیل نمایید .
برای تکمیل این اطلاعات ممکن است نیاز باشد 15 دقیقه وقت صرف کنید .
در نهایت رزومه خود را بارگزاری کرده و روی دکمه (ارسال فرم) کلیک کنید

* اطلاعات فردی :

* سوابق تحصیلی :

* سوابق کاری : (در این بخش سوابق کاری خود را به ترتیب از آخرین سابقه به قبل وارد نمایید.)
# نام شرکت/سازمان سمت از تاریخ تا تاریخ عملیات
* فایل رزومه (فرمت مجاز pdf و حداکثر سایز 1mb)